Weather WidgetKatalog Gwiazdor


Stronę prowadzi:
Katarzyna
Fulara-Potoczny


Witamy na platformie
UCZNIOWIE

W naszej szkole działa
Szkolny Klub Europejski

"EURORZEPKI"
Naszym mottem są słowa Adama Mickiewicza:

"Razem młodzi przyjaciele!
W szczęściu wszystkiego
są wszystkich cele"

WIĘCEJ o działalności SKE "EURORZEPKI"
dowiesz się odwiedzając stronę WWW !!!
SZKOLNE KOŁO LIGI

OCHRONY PRZYRODY

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działa przy Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach.
Jego członkami są uczniowie:

  • gimnazjum (klasy I - III)
  • szkoły podstawowej (klasy IV - VI)

WIĘCEJ O NASZEJ DZIAŁANOŚCI DOWIESZ SIĘ ODWIEDZAJĄC NASZĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄGAZETKA SZKOLNA, CZYLI NASZ "KLEKSIK"

Czasopismo "Kleksik" jest w naszej placówce jednym ze sposobów kształtowania wspólnoty szkolnej, opartej na wzajemnym porozumieniu uczniów, nauczycieli i rodziców.
Z wydawaniem "Kleksika" wiąże się kilkunastoletnia tradycja.
W roku szkolnym 1994/1995 z inicjatywy mgr Ewy Demczuk przy współpracy z mgr Anną Mrzygłód utworzono Szkolne Koło Redakcyjne. Praca koła skupiała się w dwóch dziedzinach: redagowaniu szkolnej gazetki "Kleksik" oraz przygotowywaniu audycji okolicznościowych i sprawozdawczo-informacyjnych w szkolnym radiowęźle. Spośród wielu propozycji nazw gazetki wybrano najprostszy i najbliższy uczniowskim skojarzeniom tytuł "Kleksik".
Pierwszy numer "Kleksika" ukazał się w lutym 1995 roku. Zachęcał uczniów do pracy twórczej tj. pisania własnych tekstów literackich, w tym poetyckich.
Dziś funkcję opiekuna redakcyjnego pełni p. mgr Małgorzata Wójcik, a gazetka ukazuje się co dwa miesiące. Główne tematy poruszane w "Kleksiku" to informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły (uroczystościach szkolnych, zawodach i rozgrywkach sportowych, imprezach klasowych, konkursach recytatorskich i przedmiotowych), prezentowanie sylwetek ciekawych i wyróżniających się uczniów, absolwentów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz interesujących osób z regionu, a także rozwijanie zainteresowań indywidualnych uczniów - muzyka, film, książki, komputer, twórczość poetycka i prozatorska. Autorami tekstów zamieszczanych w gazetce są uczniowie i nauczyciele. W składzie redakcji gazetki znajdują się przede wszystkim uczniowie gimnazjum, chociaż chętnych do pracy ze szkoły podstawowej także nie brakuje.

WIĘCEJ ...


Valid XHTML 1.0 Transitional