Weather WidgetKatalog Gwiazdor


Stronę prowadzi:
Katarzyna
Fulara-Potoczny


Witamy na platformie
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN ZAJĘĆ


WYDARZENIA


PROGRAM

To pierwszy, ważny krok do przejścia polskich szkół z "epoki kredy" do ery cyfrowej. Wyniki pilotażu będą bowiem miały wpływ na planowany wieloletni program cyfryzacji szkół. Pilotaż od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. obejmie ok. 380 publicznych szkół podstawowych. Mają z niego skorzystać przede wszystkim uczniowie klas IV-VI.

Źródło: http://cyfrowa-szkola.edu.pl/

Bezpieczeństwo w sieci

PAMIĘTAJ, naruszanie warunków licencji* to

1.niedotrzymanie warunku podania autorów oraz

2.nieuprawnione przejmowanie praw autorskich.
W pierwszym przypadku odbieramy autorom jedyną formę zapłaty za ich twórczość, której oni oczekują uwalniając ją, czyli uznania w oczach innych.
W drugim przypadku, oznaczając wolny utwór jako mający wszelkie prawa zastrzeżone, po pierwsze popełniamy rodzaj plagiatu a po drugie uderzamy w samą ideę wolności.

* Broszura Anatomia wolnych licencji, treść udostępniona jako domena publiczna, http://pl.wikimedia.org/

STARTUJEMY!!!

w programie pilotażowym

Cyfrowa szkoła to sprzęt ... lecz nie tylko ...

Do dyspozycji nauczycieli i uczniów dostarczane są nowoczesne pomoce dydaktyczne współfinansowane przez rząd i gminę, w tym m.in.: laptopy - przenośne komputery, tablice interaktywne, rzutniki, drukarki, skanery, projektory, ekrany, routery, głośniki.

Ponadto wykorzystywane i wzbogacane będą umiejętności w zakresie stosowania technologii cyfrowej w edukacji.

Wszyscy jesteśmy świadkami ogromnych zmian w wyposażeniu naszej placówki - szczęśliwie wylosowanej do programu CYFROWA SZKOŁA.
Stoi przed nami wyzwanie, by właściwie go użytkować, a zarazem zadanie do kreatywnego, wszechstronnego lecz i odpowiedzialnego rozwoju i nauki z wykorzystaniem TIK*.

* technologii informatyczno-komputerowych

W "cyfrowym świecie" również obowiązują zasady,
których należy przestrzegać.

Mając na uwadze, że każdy użytkownik Internetu, telefonu komórkowego, nawigacji satelitarnej, karty bankomatowej i wielu innych urządzeń, zawierających układy elektroniczne, jest źródłem danych o sobie, może stać się celem dla kogoś, kto chce je przechwycić - należy poznać zasady korzystania z nich.

Podczas wykonywania zadania na lekcję, (np. pomocy, pokazów, projektów) co związane jest nieodzownie z wyszukiwaniem i pobieraniem informacji z Internetu należy przestrzegać prawa autorskiego.

Każdy z nas pragnie, by szanowano jego własność, zatem powyższe informacje i troska o powierzone nam dobro w postaci drogiego, nowoczesnego sprzętu wymaga również właściwej postawy.

Zachęcam wszystkich do ustalenia wspólnie KODEKSU tj. zasad właściwego użytkowania i stosowania TIK w naszej szkole.

Swoje propozycje kierujcie na adres:
cyfrowa.sp.rzyki@gmail.com

oprac. koordynator Anna DYRCZ


PATRON SZKOŁY PODSTAWOWEJ

"Nie ma dla mnie nic piękniejszego i cenniejszego,
jak przygotować człowieka do borykania się z życiem."

Marian Kowalski,
PATRON SZKOŁY PODSTAWOWEJ
więcej >>


CYFROWA SZKOŁA W REGIONIE TYLKO U NAS

Miło nam poinformować, że nasza placówka - Szkoła Podstawowa im. M. Kowalskiego w Rzykach przystąpiła do programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) "Cyfrowa Szkoła" prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach tego programu przewiduje się poprawę wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, jako bazy technologicznej do budowania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

W Małopolsce szkoły, które otrzymają dofinansowanie z rządowego programu "Cyfrowa szkoła" zostały wybrane w drodze losowania (czyli mieliśmy wielkie szczęście!). Wynikło to z ogromnego zainteresowania programem.
Losowanie odbyło się w poniedziałek 14 maja o godz. 12.00 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Do obserwacji losowania zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów, których wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz media.
(wg: http://www.malopolska.uw.gov.pl/)

Dla zainteresowanych zamieszczamy film z losowania poniżej (źródło: http://www.malopolska.uw.gov.pl/) - losowanie naszej szkoły: 29 minuta filmuNasza placówka dzięki temu otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 175 000zł (przy czym 140 000zł będzie to wsparcie ze środków budżetu państwa, a 35 000 będzie to wkład Gminy) jako szkoła z grupy średnich.

Szkoła zakupi m in. 7 tablic interaktywnych z pełnym wyposażeniem /rzutnik, laptop/, 23 laptopy dla uczniów, 5 laptopów dla nauczycieli pracujących w tych klasach, skanery, drukarki, ekrany projekcyjne, rzutniki multimedialne.

Już dziś w naszej szkole pracują nauczyciele (12 osób), którzy przeszli szkolenie w ramch programów współfinansowanych przez UE w zakresie e-learningu, a co za tym idzie szkoła realizuje się w takich 4 obszarach jak: e-nauczyciel, e-zasoby, e-szkoła oraz e-uczeń i będzie mogła rozwijać się w tym kierunku nadal.

Więcej informacji można znaleźć na www.cyfrowaszkola.org i www.nowiny.andrychow.eu


ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZYKACH


Przewodnicząca: Zuzanna Fryś

Zastępca: Anna Hajost

Członkowie: Wiktoria Gasidło, Weronika Gil, Angelika Pękala

OPIEKUN SAMORZĄDU:

p. Danuta Saferna


(42kB)


Valid XHTML 1.0 Transitional