Weather WidgetKatalog Gwiazdor


Stronę prowadzi:
Katarzyna
Fulara-Potoczny


Witamy na platformie
OGŁOSZENIA

PROCEDURY NIEBIESKIEJ KARTY W OŚWIACIE

POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

POBIERZ POUCZENIE TUTAJ


Deklaracja

przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego

z języka obcego nowożytnego


BIBLIOTEKA SZKOLNA

organizuje wyjazd na

TARGI KSIĄŻKI do Krakowa

Termin wyjazdu: 24.10.2014 rok
Koszt wyjazdu: 30 złotych
Zapisy: do 18 września 2014 r. w bibliotece

Liczba miejsc ograniczona


WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA

Przewodnicząca: Zuzanna Fryś
Zastępca: Anna Hajost
Członkowie: Wiktoria Gasidło, Weronika Gil, Angelika Pękala

GIMNAZJUM

Przewodniczący: Damian Romaniuk
Zastępca: Weronika Kiszczak
Członkowie: Szymon Rusinek, Ola Kowalska, Patrycja Młocek


BIEG POWSINOGI

Termin i miejsce: 21 września 2014 r. godz.: 11.07, stadion MKS Skawa Wadowice.

Dystanse:

- 50 m – dla przedszkolaków,
- 100 m – dla kl. 1 i 2,
- 200 m – dla kl. 3,
- 400 m – dla kl. 4 - 6,
- 1,5 km – ogólnodostępny dla uczniów gimnazjum,
- sztafeta rodzinna,
- 5 km – ogólnodostępny dla młodzieży powyżej 12 lat i dorosłych,
- 21,097 km – ogólnodostępny dla dorosłych młodzieży powyżej 18 lat.

Uczestnictwo:

W biegu głównym na dystansie 21,097 km może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła 18 lat. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 180 minut.
Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

W biegu na 5 km mogą startować osoby, które rocznikowo ukończyły lat 12 i mają aktualne badania lekarskie.
Dorośli podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, a młodzież do 18 lat dodatkowo przedłoży oświadczenie podpisane przez oboje rodzica lub opiekuna prawnego.

- na bieg 5 km wydawane będą zwrotne numery startowe,
- na 21,097 km wydawane będą numery startowe które zawodnik zachowuje dla siebie,
- pobranie numeru lub karty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu XXXV Biegu Powsinogi,
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
- uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,
- zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

Więcej nt. zgłoszeń przeczytać można w REGULAMINIE OGÓLNOPOLSKIEGO XXXIV BIEGU POWSINOGI Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA KartonikSpotkanie z Rodzicami

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne serdecznie zapraszają rodziców na spotkania z wychowawcami, które odbędą się 11 września 2014 r.,


szkoła podstawowa - godz. 17.00

gimnazjum - 17.30


Zarządzenie Dyrektora ws. darmowego podręcznikaPOBIERZ TUTAJ


Zajęcia proponowane przez Świetlicę Ckiw w Rzykach

Zapisy w dniach: 10 - 24 września,

Nabór do zespołów Tańca Nowoczesnego
22 września, godz. 18.00
(dziecko wraz z rodzicem / opiekunem)


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

zaprasza na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015,

które odbedzie się 1 września 2014 r.
(poniedziałek)

na sali gimnastycznej ZSS w Rzykach

o godz. 9.00

(po mszy św. w kościele parafialnym,
która rozpocznie się o godz. 8.00).

Potem spotkanie z wychowawcą w klasach.


PLAN ZAJĘĆ

Obowiązuje od 1 września 2014 r.


Wyprawka szkolna 2014

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” 2014 r. obejmuje uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 539 zł netto na osobę w rodzinie.

Dokumenty uprawniające do ubiegania się o pomoc uczniom w 2014 r. w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”, do pobrania są w sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach oraz poniżej na naszej stronie szkoły.

Termin składania wniosków wraz z dokumentacją mija 5 września 2014 r. (piątek).

Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom 2014 r. - „Wyprawka szkolna”: www.men.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK WYPRAWKA SZKOLNA

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4


Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 realizowane będzie zadanie zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

TUTAJ dostępny: Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom szkół podstawowych.


Wykaz podręczników

rok szkolny 2014/2015

Przedszkole

Szkoła Podstawowa:

- klasy 1-3

- klasa 4

- klasa 5

- klasa 6

Gimnazjum:

- klasa 1

- klasa 2

- klasa 3OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


PODZIĘKOWANIA

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
wraz z przedszkolakami
pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania
za wszelką okazaną nam pomoc, wkład pracy
i osobiste zaangażowanie na rzecz przedszkola.


Szczególne podziękowania składamy Paniom:
Barbarze Smaza, Joannie Pękala, Katarzynie Buda – inicjatorkom akcji
oraz
WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI,
a także głównym sponsorom:
SPÓŁDZIELNI "WIZAN",
OŚRODKOWI "CZARNY GROŃ",
"TARTAKOWI RZYKI
"
za przekazane placówce wsparcie finansowo-rzeczowe.
Za zebrane środki - 13 435, 60 zł - udało się zakupić:
60 krzeseł, 16 ławek, wykładzinę, 2 meblościanki,
5 regałów, 5 tablic korkowych, 2 kosze na śmieci, firany, doniczki, koszyki na zabawki, zabawki oraz puzzle, telewizor.

Wszystkie zakupione rzeczy zostały przekazane oddziałom Przedszkola Publicznego w Rzykach.

Dzięki Państwa pomocy i ofiarności realizacja naszych celów wychowania i kształcenia dzieci jest łatwiejsza, atrakcyjniejsza oraz przyjemniejsza.

Dziękujemy za życzliwość, zrozumienie, ofiarność i za dar serca, głęboko wierząc, że przyjazna dłoń będzie nas nadal wspierać.


Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Rzykach

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Rzykach odbędzie się w terminie od 01.03.2014 r. do 31.03.2014 r.

Stosowne dokumenty można pobrać ze strony lub odebrać w sekretariacie szkoły w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RZYKACH
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
pobierz tutaj


PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja, Rada Rodziców, Grono Pedagogiczne i społeczność uczniowska Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach oraz Rodzina
serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za wsparcie finansowe renowacji grobowca Mariana Kowalskiego – długoletniego dyrektora szkoły w Rzykach, a obecnie Patrona Szkoły Podstawowej oraz jego żony Heleny.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

- wykonawców i jednocześnie sponsorów grobowca – firmy Kamieniarstwo Rzyki, Dawid Biczak i Maciej Denisow,
- mieszkańców Rzyk, którzy wsparli zbiórkę przy Kościele Parafialnym w dn. 07.07.2013r. kwotą 1189 zł,
- młodzieży szkolnej – 360,24 zł,
- Straży Pożarnej w Rzykach i prywatnych ofiarodawców – 500 zł,
- firmy ubezpieczającej uczniów w Rzykach – 500 zł,
- Rady Rodziców przy ZSS w Rzykach – 1630,76 zł

Dzięki Państwa pomocy udało się odnowić grobowiec na uroczystość Wszystkich Świętych.

Jednocześnie chcemy poinformować, że koszt renowacji grobowca wyniósł 4180 zł.


Rzeką Roku 2013 została Wieprzówka w Małopolsce!

Rozstrzygnięto 1. Ogólnopolski Konkurs Rzeka Roku, ogłoszony przez Klub Gaja. Wygrała Wieprzówka w Małopolsce, na odcinku pomiędzy Rzykami a Sułkowicami. Internauci oddali na nią 4 216 głosów.
Więcej TUTAJ


Deklaracje wyboru

języka obcego nowożytnego

w gimnazjum

Deklaracja przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego (wersja doc)

Deklaracja / wniosek w sprawie przystąpienia do części egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym
(wersja doc)
Zasady na egzaminie gimnazjalnym

W dniach 23, 24, 25 kwietnia 2013 r. uczniowie trzecich klas gimnazjum zmierzą się z ezgaminami gimnajalnymi.

Drodzy Trzecioklasiści!

Poniżej znajdziecie najważniejsze zasady obowiązujące na egzaminie gimnazjalnym. Zapoznajcie się z nimi!


Centralna Komisja Egzaminacyjna

opracowała materiały dotyczące

przestrzegania zasad

obowiązujących na sprawdzianie

(dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej)

Plakat, przedstawiający podstawowe zasady, które powinny być przestrzegane na sprawdzianie.

Źródło: http://www.oke.krakow.plPoradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego

Więcej na ten temat znajduje się TUTAJ"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w rozliczeniu podatkowym za rok 2011 przekazali 1% na konto naszej szkoły.

W ten sposób otrzymaliśmy od Państwa kwotę 3.375 złotych.

Pieniądze te zostały przekazane na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Liczymy, że jeszcze nieraz otworzą Państwo serca na potrzeby całej naszej społeczności uczniowskiej.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach

Prosimy o wparcie również w tym roku :)

(42kB)

Pobierz bezpłatny program Pity!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Innowacje edukacyjne - drama kreatywna

nie tylko dla kształcenia zintegrowanego.

Od kilku lat w pracy edukacyjnej stosuję różne formy teatralne i parateatralne. Metodę dramy wplatam w różnego rodzaju działania w obszarze edukacji wczesnoszkolnej. Szczególne cenna jest podczas realizacji małych form teatralnych z dziećmi w ramach zajęć pozalekcyjnych. W ostatnich latach drama często gości również na moich zajęciach dydaktycznych. Więcej czytaj TUTAJ>>

Opr. Ewa Demczuk


Projekt "Indywidualizacja nauczania"

W roku 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Andrychów". Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. W ramach projektu ponad czterysta dzieci w naszej gminie jest objętych dodatkowymi zajęciami zarówno kompensującymi braki edukacyjne jak i rozwijającymi zainteresowania i zdolności uczniów. Dodatkowo w ramach projektu szkoły zostały doposażone w liczne pomoce naukowe i sprzęt ułatwiający prowadzenie zajęć.

W naszej szkole od września działa zespół nauczycieli odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym. W pierwszym etapie realizacji, powołany zespół nauczycieli przeprowadził w szkole analizę potrzeb i opracował szczegółowo jej wyniki. Na tej podstawie opracowano nowe, bądź modyfikowano istniejące programy nauczania dostosowując je do potrzeb uczniów danej klasy.

Celem działań - podejmowanych w ramach projektu - jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te są realizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy pedagogicznej udzielanej dzieciom w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Za pozyskane środki nasza szkoła zorganizowała dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, prowadzone przez mgr Jolantę Łysoń i mgr Marię Wojewodzic.
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, prowadzone przez mgr Małgorzatę Habrzyk.
- gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy, prowadzone przez mgr Tomasza Majkę.
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych prowadzone i opracowane przez mgr Ewę Demczuk.

Zespół na bieżąco monitoruje realizację programów i ocenia skuteczność podejmowanych działań.

Doposażono bazę dydaktyczną w pomoce wynikające z procesu indywidualizacji oraz w sprzęt specjalistyczny, np.: w multimedialną tablicę interaktywną, sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej, materiały dydaktyczne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami matematycznymi oraz w czytaniu i pisaniu.

Dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych zakupiono pomoce umożliwiające poszerzanie wiedzy oraz ułatwiające dostęp do jej zasobów w zakresie astronomii, geografii, fizyki i przyrody, m.in. model układu słonecznego "Solar", model przestrzenny anatomicznej budowy człowieka, zestawy nietypowych zadań matematycznych, plansze i gry edukacyjne, programy multimedialne oraz zestawy do zajęć dramowych.

Planowane elementy doposażenia szkoły odpowiadają rozpoznanym potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym.

Opracowała: Ewa Demczuk


PROGRAM

Więcej czytaj TUTAJ


Kolejna ciekawa pozycja na polskim rynku

i w dodatku na każdą kieszeń ...

Początkiem czerwca 2012 r. w księgarniach pojawiło się "Repetytorium gimnazjalisty - język niemiecki" autorstwa nauczycielki naszego Gimnazjum p. Katarzyny Fulara-Potoczny.

Pozycja została wydana przy współpracy z Wydawnictwem GREG i ma posłużyć każdemu gimnazjaliście, który pragnie przystąpić do egzaminu nie tylko na poziomie podstawowym ale i rozszerzonym.
To kompendium wiedzy zawiera materiał nauczany przez trzy lata w gimnazjum, który skumulowany jest w jednej podręcznej książce. Co ważne, treść zawarta w "Repetytorium gimnazjalisty" jest zgodna z wymaganiami nowej podstawy programowej w zakresie języka obcego.

W "Repetytorium" zawarte są liczne ćwiczenia, a materiał został podzielony pod kątem leksykalno - gramatycznym wg standardów egzaminacyjnych, oprócz tego w książce znajdziemy dział z gramatyką i słownik leksykalny.
Dodatkowo wielkim atutem "Repetytorium ...", a zarazem wielką pomocą dla uczącego się, jest uproszczony, fonetyczny zapis wymowy poszczególnych słówek i zwrotów. Zaznaczyć należy, że dotychczas żadna pozycja skierowana do gimnazjalistów, a dostępna na naszym rynku, nie zawiera takiego ułatwienia!

"Repetytorium ..." dostępne jest na oficjalnej stronie Wydawnictwa GREG, gdzie można je nabyć oraz w księgarniach w całej Polsce.
Przez internet "Repetytorium" dostępne jest TUTAJ

Autorka:
Katarzyna Fulara-Potoczny


CYFROWA SZKOŁA W REGIONIE TYLKO U NAS

Miło nam poinformować, że nasza placówka - Szkoła Podstawowa im. M. Kowalskiego w Rzykach przystąpiła do programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) "Cyfrowa Szkoła" prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach tego programu przewiduje się poprawę wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, jako bazy technologicznej do budowania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

W Małopolsce szkoły, które otrzymają dofinansowanie z rządowego programu "Cyfrowa szkoła" zostały wybrane w drodze losowania (czyli mieliśmy wielkie szczęście!). Wynikło to z ogromnego zainteresowania programem.
Losowanie odbyło się w poniedziałek 14 maja o godz. 12.00 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Do obserwacji losowania zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów, których wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz media.
(wg: http://www.malopolska.uw.gov.pl/)

Dla zainteresowanych zamieszczamy film z losowania poniżej (źródło: http://www.malopolska.uw.gov.pl/) - losowanie naszej szkoły: 29 minuta filmuNasza placówka dzięki temu otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 175 000zł (przy czym 140 000zł będzie to wsparcie ze środków budżetu państwa, a 35 000 będzie to wkład Gminy) jako szkoła z grupy średnich.

Szkoła zakupi m in. 7 tablic interaktywnych z pełnym wyposażeniem /rzutnik, laptop/, 23 laptopy dla uczniów, 5 laptopów dla nauczycieli pracujących w tych klasach, skanery, drukarki, ekrany projekcyjne, rzutniki multimedialne.

Już dziś w naszej szkole pracują nauczyciele (12 osób), którzy przeszli szkolenie w ramch programów współfinansowanych przez UE w zakresie e-learningu, a co za tym idzie szkoła realizuje się w takich 4 obszarach jak: e-nauczyciel, e-zasoby, e-szkoła oraz e-uczeń i będzie mogła rozwijać się w tym kierunku nadal.

Więcej informacji można znaleźć na www.cyfrowaszkola.org i www.nowiny.andrychow.eu


Sprawdź zanim zdecydujesz

Wszystkim zainteresowanym rodzicom polecamy:

Sześciolatek w szkole, czyli blog kampanii organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Chcesz dowiedzieć się wiecej kliknij w poniższy link:

Sześciolatek w szkole.

Dodatkowe ciekawe informacje znajdziesz też na facebook`u

TUTAJ


POTRZEBUJESZ POMOCY?

Uczniu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
- potrzebujesz pomocy
- masz trudności z nauką
- chciałbyś porozmawiać
- nie potrafisz porozumieć się z kolegami i / lub nauczycielem
- kiedy czujesz, że nie jesteś w stanie poradzić sobie sam z różnymi problemami

Rodzicu !

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
- szukasz pomocy lub porady w trudnych sprawach
- potrzebujesz wsparcia
-niepokoi Cię zachowanie dziecka
- chcesz porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w szkole


8 NAWYKÓW ZDROWEGO NASTOLATKA:

1. Spędzaj przynajmniej 1 godzinę dziennie na uprawianiu aktywności fizycznej.
2. Ogranicz czas, jaki spędzasz przed komputerem lub telewizorem do nie więcej niż 1 godziny dziennie.
3. Jedz mniejsze porcje. Więcej nie zawsze znaczy lepiej!
4. Pij wodę zamiast napojów gazowanych.
5. Jedz więcej niż 5 porcji owoców i warzyw dziennie.
6. Spożywaj mniej potraw typu fast food (nie więcej niż 1 posiłek tygodniowo).
7. Jedz przekąski w postaci surowych warzyw, suszonych owoców i nasion - zrezygnuj z niezdrowego jedzenia i słodyczy.
8. Spożywaj jedynie niskotłuszczowe produkty mleczne (1% lub mniej).

K. Stasiowska-Jarosz


Co robić aby być zdrowym?

Musisz odnaleźć równowagę między jedzeniem i aktywną zabawą.

Częściej się ruszaj - przynajmniej 60 minut w większość dni tygodnia.

Nie musisz wykonywać męczących ćwiczeń, możesz chodzić na spacery, jeździć na rowerze, tańczyć itp.

Ograniczaj spożycie słodyczy. Jeśli już sięgasz po słodycze i po napoje gazowane - wybieraj te, które mają niską zawartość cukru i innych słodkich dodatków.

K. Stasiowska-Jarosz


Regulamin biblioteki szkolnej w Rzykach

Z biblioteki szkolnej uczeń może korzystać na przerwach oraz po lekcjach do godz. 14.30 (wg. planu pracy biblioteki)

1. Do biblioteki uczeń przychodzi w konkretnym celu: wypożyczenia książki, czasopisma lub skorzystania z czytelni ( z księgozbioru podręcznego, czasopism).

2. Nie przychodzimy w grupach (3-4 osoby).

3. Nie odpisujemy zadań domowych.

4. Samodzielne odrabianie zadania domowego po uzgodnieniu z nauczycielem.

5. Zachowujemy ciszę i porządek.

6. Dwukrotne upomnienie przez nauczyciela skutkuje wpisaniem uwagi negatywnej (-5pkt) do zeszytu uwag.

7. Pierwsza duża przerwa (godz.10.00) jest przeznaczona dla uczniów Gimnazjum.

8. Druga duża przerwa (godz. 11.00) jest przeznaczona dla uczniów Szkoły Podstawowej

9. Z komputerów korzystamy po lekcjach (po wcześniejszym zapisaniu się do zeszytu). Natomiast na przerwach można skorzystać z komputerów w celu edukacyjnym tylko po uzgodnieniu z nauczycielem. Komputer w bibliotece ma służyć przede wszystkim celom edukacyjnym (zabronione - nasza klasa, gadu-gadu).


Regulamin akcji "Szczęśliwy numerek" - pobierz już dziś tutajZ wielką przyjemnością infromujemy, iż strona nasza uzyskała

CERTYFIKAT ZDAMY.PL -

STRONA PRZYJAZNA MŁODZIEŻY

CERTYFIKAT może zostać przyznany tylko takiej stronie internetowej, której treść jest przyjazna dla młodzieży.

kfp


Praktyczny poradnik savoir - vivre

wobec osób niepełnosprawnych

Drodzy Nauczyciele!

Na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie znaleźć można informację dotyczącą "Praktycznego poradnika savoir - vivre wobec osób niepełnosprawnych". Jest to publikacja przetłumaczona i zaadaptowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a w nasze ręce przekaza przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Dyrekcja szkoły zachęca do zapoznania się z ww. publikacją i prosi o wykorzystanie jej w działaniach wychowawczych (np. na godzinie wychowawczej) na rzecz zmiany sposobu myślenia i postrzegania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Celem publikacji jest zaznajomienie czytelników z problemami, jakie niesie ze sobą w codziennym życiu niepełnosprawność oraz uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Poradnik jest dostepny TUTAJ>>


KONTROWERSYJNE?

KLIKNIJ TUTAJ >>


Czy znasz ciekawą historię dotyczącą tych zdjęć, a może rozpoznajesz na nich swoich krewnych?

Tak? - Napisz do nas któtką notkę, a my na pewno przeczytamy i umieścimy na naszej stronie w dziale, który będzie zatytułowany "Łyk historii naszej małej Ojczyzny"

Nie? - A może Twoi krewni mają nam coś do opowiedzenia na temat tych fotek? Zapytaj, a może dowiesz się czegoś ciekawego.Ciekawsze historie zostaną nagrodzone, a te najbardziej istotne posłużą do stworzenia folderu reklamującego naszą małą ojczyznę - Rzyki.

kfpSześciolatki w szkole, broszura dla rodziców do pobrania.

Źródło: http://kuratorium.krakow.pl/Zapraszamy na platformęwejść możesz na nią poprzez platformę UCZEŃ

lub bezpośrednio klikając w powyższą grafikę.

kfpMiło Nam poinformować,

iż Nasza witryna internetowa zdobyła

Konkurs WWW - www.forumweb.pl :: 3 MIEJSCE (2008.10)

w październikowej edycji konkursu WWW organizowanego przez www.forumweb.pl

kfp


Miło Nam poinformować,
iż Nasza witryna internetowa zdobyła

III miejsce

w konkursie stron internetowych
Konieczno City (sierpień 2008).

W nagrodę otrzymaliśmy prestiżowy button za zajęcie 3 miejsca oraz link na wszystkich podstronach Portalu KoniecznoCity na okres dwóch tygodnii, a w Wortalu www.rowien-folwarki.pl na okres siedmiu dni.
Nasza strona internetowa uzyskaław konkursie "GIT SITE"

organizowanym przez stronę

..:Portal młodzieży::..


Zdobyliśmy I miejsce w kategorii stron edukacyjnych.kfp


Valid XHTML 1.0 Transitional