Weather WidgetKatalog Gwiazdor


Stronę prowadzi:
Katarzyna
Fulara-Potoczny


Witamy na platformie
DOKUMENTY

L.P. Dokument Pobierz Pobierz
1. Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Publicznego przy Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach ---
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do
PRZEDSZKOLA Publicznego
W RZYKACH
---
3. Regulamin rekrutacji dzieci do
PRZEDSZKOLA Publicznego
W RZYKACH
na rok szk. 2014/2015
---
4. Regulamin akcji "Szczęśliwy numerek". ---
5. Program profilaktyki realizowany w Przedszkolu Publicznym w Rzykach w roku szkolnym 2014/2015 ---
6. Program profilaktyki realizowany w Szkole Podstawowej w Rzykach w roku szkolnym 2014/2015 ---
7. Program profilaktyki realizowany w Gimnazjum w Rzykach w roku szkolnym 2014/2015 ---
8. Program wychowawczy Przedszkola w Rzykach 2014/2015 ---
9. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Rzykach 2014/2015 ---
10. Program wychowawczy Gimnazjum w Rzykach 2014/2015 ---
11. Statut ZSS Rzyki
(tekst ujednolicony - 30.10.2012)
---
12. Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania ---


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznychValid XHTML 1.0 Transitional