Weather WidgetKatalog Gwiazdor


Stronę prowadzi:
Katarzyna
Fulara-Potoczny


Witamy na platformie
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM CYFROWA SZKOŁA
Spotkanie sieci współpracy nr 52

W dniu 11 października 2013 r. na terenie naszej placówki odbyło się spotkanie sieci współpracy nr 52 zorganizowane przez CEO.
Spotkanie trwało 5 godzin i zostało zorganizowane dla uczestniczek i uczestników programu „Cyfrowa szkoła” w ramach realizacji projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”.
W czasie spotkania uczestnicy dzielili się wiedzą na temat wykorzystywania TIK w edukacji.

kfp


Prezentacja zakończonego programu Cyfrowa Szkoła

podczas zebrania z rodzicami

11 września 2013 r., odbyło się ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami, podczas którego zaprezentowano przedsięwzięcia szkoły w roku szkolnym 2012/2013. Nie omieszkano wspomnieć również o Programie Cyfrowa Szkoła.

Prezentacja w programie Prezi TUTAJ

kfp


Zajęcia z wykorzystaniem TIK w naszej szkole

Dzięki realizacji programu Cyfrowa Szkoła nasza placówka doposażona została m. in. w tablice interaktywne czy laptopy, co bardzo uatrakcyjniło prowadzone w naszej szkole zajęcia - wielu nauczycieli wykorzystuje na zajęciach podręczniki interaktywne, pracuje z uczniami na platformach edukacyjnych.
Poniżej galeria zdjęć:

kfp


Przykłady dobrych praktyk w naszej szkole

Zapraszamy do zapoznania się z pomysłami dobrych praktyk przeprowadzonych w naszej szkole podczas realizacji programu Cyfrowa Szkoła.

Przyroda: Współrzędne geograficzne, kl. VI;

Przyroda: Różnorodność świata grzybów, kl. V - Wykorzystanie serwisu Glogster EDU do tworzenia środków dydaktycznych na lekcje

J. angielski: Quiz wiedzy o geografii - rozwiązywanie quizu, kl. VI

Przyroda: Strefy krajobrazowe, kl. VI

Zajęcia logopedyczne: Mówię poprawnie

Matematyka: Działania pisemne na liczbach naturalnych – powtórzenie, kl. IV

J. polski: Kształcenie umiejętności redagowania opisu obrazu

J. angielski: Famous people. Sławni ludzie., kl. V

Przyroda: Poznajemy ptaki, kl. VI

Zwyczaje i tradycje wielkanocne - praca nr 1 wykonana przez uczniów, kl. V

Zwyczaje i tradycje wielkanocne - praca nr 2 wykonana przez uczniów, kl. V

Koordynator: Anna Dyrcz


Bezpieczeństwo w sieci

Powyższym hasłem rozpoczynaliśmy nasze spotkanie z Cyfrową edukacją. Pytania, obawy, zaciekawienie, a przede wszystkim radość z zakupionego sprzętu towarzyszyła zarówno uczniom jak i nauczycielom. Dobiegł już koniec roku szkolnego i czas na podsumowanie.

Przeprowadzona wśród uczniów ankieta pokazała co o tym sądzicie. Odczytajcie sami jak odbiera spotkanie z TIK większość uczniów:
- lekcje są ciekawsze i lepsze,
- więcej rozumiem i z większą uwagą słucham nauczycieli, jest większa aktywność,
- więcej zapamiętuję z lekcji,
- więcej uczniów włącza się do odpowiedzi,
- stosowanie technologii urozmaica zajęcia, szybciej się uczymy, np. na matematyce rozumiem więcej niż do tej pory
- oczekujemy, że będą tablice we wszystkich klasach,
- przygotowanie prezentacji (zadań z wykorzystaniem TIK) pozwala mi utrwalić wiadomości i poszerzyć je.

GRATULACJE! O to właśnie chodziło.

Jako szkolny koordynator pragnę zaprezentować niektóre z podjętych działań.

AVATAR — poznajecie?!

Wita i informuje nas o najważniejszych wydarzeniach szkolnych, często stosowany na lekcjach języków obcych np. do utrwalenia słownictwa i prawidłowej wymowy (zobacz avatar na lekcji j. niemieckiego: http://www.zssrzyki.andrychow.eu/gim_wydarzenia.htm )

Ale to dopiero początek przygody z TIK.

Na lekcjach informatyki przygotowaliśmy komiksy, m.in. mówiące o bezpieczeństwie w sieci. Zobaczcie jakie to proste w programie PIXTON

Pomysły & Projekty z TIKKOMIKSYKontynuując temat komiksów uczennica z klasy 6a postanowiła zaprezentować zasady bezpieczeństwa w kolejnych odcinkach.

Zamieszczam linki do wszystkich komiksów.
odc.1 http://Pixton.com/ic:q2v0pela
odc.2 http://Pixton.com/ic:42udfhcb
odc.3 http://Pixton.com/ic:2a5vpguy
odc.4 http://Pixton.com/ic:v6ttl2ju
odc.5 http://Pixton.com/ic:gkbwocdm
odc.6 http://Pixton.com/ic:1gciwvdm
odc.7 http://Pixton.com/ic:cbr8ifck
odc.8 http://Pixton.com/ic:6fj3lgcs
odc.9 http://Pixton.com/ic:gwb2u6ho
odc.10 http://Pixton.com/ic:tj1vh5sd
odc.11 http://Pixton.com/ic:qsg0cgr4
odc.12 http://Pixton.com/ic:ctq3vyvh
odc.12 cz.2 http://Pixton.com/ic:by0961yy
(Autorka komiksów - Patrycja G.)

Innych pomysłów szukaj http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/poradnik/poradnik-narzedziowy

„PROJEKTY Z TIK”

Temat projektuCel projektu
"Zwyczaje wielkanocne dawniej i dziś" Poznanie kultury i tradycji ludowej w naszej miejscowości
"Strefy krajobrazowe" Poznanie charakterystycznych cech klimatu, różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt oraz gospodarczego wykorzystania przez człowieka poszczególnych stref krajobrazowych
"Wizytówka Polski" Znajomości dziedzictwa narodowego - rozwijanie zainteresowania naszym krajem; popularyzacja pamiątek przeszłości; pielęgnowanie naszej kultury oraz ochrona tradycji.
"II SZKOLNY FESTIWAL TALENTÓW" "Trzeba wielkiej odwagi, żeby wykorzystać swój talent. Nie bój się być najlepszy!" /Paulo Coehlo/ Wyłonienie i promowanie zdolnych uczniów o ukierunkowanym potencjale twórczym; Motywowanie do aktywności artystycznej; rozwijanie postaw społecznych, umiejętności prezentacji; pokonywanie barier nieśmiałości.
"Sportowa zabawa i nasza postawa" Nabywanie postaw dobrego kibica, kultura kibicowania - zapoznanie z regułami obowiązującymi podczas sportowej rywalizacji

Serdecznie dziekujemy za tegoroczną współpracę i obiecujemy kontynuację w przyszłym roku

Koordynator: A. Dyrcz


CYFROWA SZKOŁA - TIK w szkole

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją PowerPoint

TUTAJ

Koordynator: A. Dyrcz


PRAWA W INTERNECIE - Dekalog Cyfrowego Obywatela


OBOWIĄZKI W INTERNECIE - Dekalog Cyfrowego Obywatela

oprac. koordynator Anna DYRCZ


CYFROWA SZKOŁA - MODUŁ I

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją PowerPoint

TUTAJ

oprac. koordynator Anna DYRCZ


CYFROWA SZKOŁA - założenia projektu

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją PowerPoint

TUTAJ

oprac. koordynator Anna DYRCZ


To pierwszy, ważny krok do przejścia polskich szkół z "epoki kredy" do ery cyfrowej. Wyniki pilotażu będą bowiem miały wpływ na planowany wieloletni program cyfryzacji szkół. Pilotaż od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. obejmie ok. 380 publicznych szkół podstawowych. Mają z niego skorzystać przede wszystkim uczniowie klas IV-VI.

Źródło: http://cyfrowa-szkola.edu.pl/

Bezpieczeństwo w sieci

PAMIĘTAJ, naruszanie warunków licencji* to

1.niedotrzymanie warunku podania autorów oraz

2.nieuprawnione przejmowanie praw autorskich.
W pierwszym przypadku odbieramy autorom jedyną formę zapłaty za ich twórczość, której oni oczekują uwalniając ją, czyli uznania w oczach innych.
W drugim przypadku, oznaczając wolny utwór jako mający wszelkie prawa zastrzeżone, po pierwsze popełniamy rodzaj plagiatu a po drugie uderzamy w samą ideę wolności.

* Broszura Anatomia wolnych licencji, treść udostępniona jako domena publiczna, http://pl.wikimedia.org/

STARTUJEMY!!!

w programie pilotażowym

Cyfrowa szkoła to sprzęt ... lecz nie tylko ...

Do dyspozycji nauczycieli i uczniów dostarczane są nowoczesne pomoce dydaktyczne współfinansowane przez rząd i gminę, w tym m.in.: laptopy - przenośne komputery, tablice interaktywne, rzutniki, drukarki, skanery, projektory, ekrany, routery, głośniki.

Ponadto wykorzystywane i wzbogacane będą umiejętności w zakresie stosowania technologii cyfrowej w edukacji.

Wszyscy jesteśmy świadkami ogromnych zmian w wyposażeniu naszej placówki - szczęśliwie wylosowanej do programu CYFROWA SZKOŁA.
Stoi przed nami wyzwanie, by właściwie go użytkować, a zarazem zadanie do kreatywnego, wszechstronnego lecz i odpowiedzialnego rozwoju i nauki z wykorzystaniem TIK*.

* technologii informatyczno-komputerowych

W "cyfrowym świecie" również obowiązują zasady,
których należy przestrzegać.

Mając na uwadze, że każdy użytkownik Internetu, telefonu komórkowego, nawigacji satelitarnej, karty bankomatowej i wielu innych urządzeń, zawierających układy elektroniczne, jest źródłem danych o sobie, może stać się celem dla kogoś, kto chce je przechwycić - należy poznać zasady korzystania z nich.

Podczas wykonywania zadania na lekcję, (np. pomocy, pokazów, projektów) co związane jest nieodzownie z wyszukiwaniem i pobieraniem informacji z Internetu należy przestrzegać prawa autorskiego.

Każdy z nas pragnie, by szanowano jego własność, zatem powyższe informacje i troska o powierzone nam dobro w postaci drogiego, nowoczesnego sprzętu wymaga również właściwej postawy.

Zachęcam wszystkich do ustalenia wspólnie KODEKSU tj. zasad właściwego użytkowania i stosowania TIK w naszej szkole.

Swoje propozycje kierujcie na adres:
cyfrowa.sp.rzyki@gmail.com

oprac. koordynator Anna DYRCZ


CYFROWA SZKOŁA W REGIONIE TYLKO U NAS

Miło nam poinformować, że nasza placówka - Szkoła Podstawowa im. M. Kowalskiego w Rzykach przystąpiła do programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) "Cyfrowa Szkoła" prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach tego programu przewiduje się poprawę wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, jako bazy technologicznej do budowania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

W Małopolsce szkoły, które otrzymają dofinansowanie z rządowego programu "Cyfrowa szkoła" zostały wybrane w drodze losowania (czyli mieliśmy wielkie szczęście!). Wynikło to z ogromnego zainteresowania programem.
Losowanie odbyło się w poniedziałek 14 maja o godz. 12.00 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Do obserwacji losowania zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów, których wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz media.
(wg: http://www.malopolska.uw.gov.pl/)

Dla zainteresowanych zamieszczamy film z losowania poniżej (źródło: http://www.malopolska.uw.gov.pl/) - losowanie naszej szkoły: 29 minuta filmuNasza placówka dzięki temu otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 175 000zł (przy czym 140 000zł będzie to wsparcie ze środków budżetu państwa, a 35 000 będzie to wkład Gminy) jako szkoła z grupy średnich.

Szkoła zakupi m in. 7 tablic interaktywnych z pełnym wyposażeniem /rzutnik, laptop/, 23 laptopy dla uczniów, 5 laptopów dla nauczycieli pracujących w tych klasach, skanery, drukarki, ekrany projekcyjne, rzutniki multimedialne.

Już dziś w naszej szkole pracują nauczyciele (12 osób), którzy przeszli szkolenie w ramch programów współfinansowanych przez UE w zakresie e-learningu, a co za tym idzie szkoła realizuje się w takich 4 obszarach jak: e-nauczyciel, e-zasoby, e-szkoła oraz e-uczeń i będzie mogła rozwijać się w tym kierunku nadal.

Więcej informacji można znaleźć na www.cyfrowaszkola.org i www.nowiny.andrychow.eu


Valid XHTML 1.0 Transitional