Katalog Gwiazdor


Stronę prowadzi:
Katarzyna
Fulara-Potoczny


Witamy na platformie
BEZPIEZEŃSTWO

BEZPIECZNE WAKACJE

Zapraszam na bardzo ciekawy artykuł p. Katarzyny Stasiowskiej-Jarosz, która krótko pisze o tym, jak mozna spędzić wakacyjny czas nie tylko wesoło, ale i bezpiecznie.

Artykuł TUTAJ


Kolejny rok działamy pod hasłem:Przemoc wobec dzieci

nie zdarza się tylko w szkole,

dlatego postanowiliśmy podać Wam

kilka linków i adresów,

pod którymi możecie znaleźć pomoc.


RZECZNIK PRAW DZIECKA

tel. (0-22) 696 55 50, 696 55 75

ul. Śniadeckich 10

00-656 Warszawa

www.brpd.gov.pl


KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

tel. (0-22) 626 49 19

ul. Hoża 27a lok. 5

Warszawa 00-521

www.kopd.pl


OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE

DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

NIEBIESKA LINIA


tel/fax. (0-22) 666 05 59

tel. bezpłatny na terenie całego kraju 0 800 120 002

ul. Szczotkarska 48a

01-382 Warszawa


STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ DZIECKA"

www.przemocwszkole.org.pl


Uważaj na wirusy!!!

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi grypy A/H1N1, Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało pakiet materiałów edukacyjnych, które można pobrać poniżej. Bieżące informacje dotyczące grypy A/H1N1 znajdują się na stronie internetowej www.pzh.gov.pl.

ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Ogólne wskazania profilaktyczne

Należy:

 • unikać bliskiego kontaktu z chorymi osobami,

 • kiedy jest się chorym, zostać w domu i zachować dystans do osób zdrowych

 • zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wyrzucić do kosza na śmieci

 • myć często ręce

 • unikać dotykania oczu, nosa i ust, żeby nie roznosić zarazków

 • dbać o siebie, dużo spać, być aktywnym fizycznie, unikać stresu, pić dużo płynów i zdrowo się odżywiać.

Informacje dla nauczycieli:

Należy:

 • obserwować dzieci i młodzież wykazującą objawy grypopodobne w trakcie pobytu w placówkach takie jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, w niektórych przypadkach biegunka.

 • informować rodziców i opiekunów o zaobserwowanych objawach grypopodobnych celem konsultacji z lekarzem rodzinnym

 • zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach

 • organizować w ramach możliwości jak najwięcej pobytu uczniów na świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego

 • monitorować strony internetowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl oraz Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl celem uzyskania bieżących informacji

Informacje dla rodziców:

Należy:

 • obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, w razie ich wystąpienia zgłosić się do lekarza rodzinnego

 • myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod bieżącą wodą oraz pokazać dziecku jak należy to robić

 • zatrzymać chore dziecko w domu i wezwać lekarza

 • zasłaniać nos chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania

 • nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni

 • zadbać o to by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa

 • spędzać z dziećmi aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu

Informacje dla dzieci i młodzieży:

Należy:

 • myć ręce mydłem i ciepła wodą przez 20 sekund

 • jeśli nie masz chusteczki podczas kichania lub kasłania zasłoń usta i nos rękawem w okolicy powyżej łokcia a nie dłońmi

 • umyć ręce po kasłaniu lub kichaniu

 • unikać kontaktu z osobami, które kichają i kaszlą

 • przebywać w czasie wolnym na świeżym powietrzu

PROPOZYCJA ZALECEŃ DLA SZKÓŁ

Objawy nowej grypy A/H1N1 są podobne jak grypy sezonowej:

 • gorączka

 • kaszel

 • ból gardła

 • katar z płynną wydzieliną lub zatkanym nosem

 • bóle mięśniowe i stawowe

 • ból głowy

 • dreszcze

W około 25-30% przypadków nowej grypy mogą występować wymioty i biegunka. Podobnie jak w grypie sezonowej część zachorowań przebiega ciężko, a nawet może zakończyć się śmiercią. Szerzenie się nowej grypy, podobnie jak grypy sezonowej, odbywa się przez zakażenia drogą powietrzną i kropelkową. Możliwe jest też przenoszenie się zakażenia przez dotykanie przedmiotów zanieczyszczonych śliną lub wydzieliną dróg oddechowych osoby chorej i następnie dotykanie śluzówki osoby zdrowej.

Szkoła jest miejscem, gdzie kontakty między uczniami są bardzo bliskie i gdzie choroby szerzące się drogą powietrzną mogą przenosić się szczególnie łatwo. Zakażeni uczniowie mogą też stanowić źródło zakażenia dla swych rodzin oraz innych członków społeczeństwa.

Co powinien zrobić personel szkoły dla ochrony uczniów i pracowników?

 • Zorganizować i przeprowadzić szkolenie lub serię szkoleń z zakresie zapobiegania szerzeniu się zakażeń wirusem nowej grypy A/H1N1 dla uczniów oraz dla rodziców.

 • W okresie przygotowawczym konieczne jest sprawdzenie kanałów łączności szkoły z rodzicami i możliwości szybkiego ich powiadamiania.

 • Prowadzić aktywną politykę zapobiegania zakażeniom przez dostarczanie materiałów informacyjnych na temat zachowania w szkole, mycia rąk, higieny kaszlu i czyszczenia nosa oraz promować w szkole zachowania zmniejszające prawdopodobieństwo zakażenia.

 • Zachęcać do szczepień przeciw grypie sezonowej oraz nowej grypie A/H1N1. Wskazane może być uzgodnione z lekarzem zorganizowanie akcji szczepień dla uczniów. Sfinansowanie takiej akcji przez lokalny samorząd byłoby bardzo pożądane.

 • W razie wystąpienia objawów grypowych wymagać od rodziców zgłoszenia dziecka do lekarza i do tego czasu pozostania w domu, a w przypadku stwierdzenia takich objawów u ucznia w szkole natychmiast umieścić go w pomieszczeniu odosobnionym i jeśli są to objawy o niewielkim nasileniu powiadomić rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, a w przypadku ciężkiego zachorowania odesłać ucznia transportem sanitarnym do szpitala zakaźnego lub innego, wyznaczonego do leczenia grypy, uzgadniając to z rodzicami/opiekunami dziecka.

 • Zapewnić miejsca do mycia rąk lub ich dezynfekcji odpowiednimi preparatami alkoholowymi (?60%) i zapewnić wyposażenie tych miejsc w odpowiednie środki i materiały.

 • Zapewnić higienę miejsc przebywania uczniów i codzienne ścieranie powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wydzielinami i których mogą dotykać uczniowie. Znaczną część tych zbiegów higienicznych mogą wykonywać sami, odpowiednio poinstruowani, uczniowie. Czas zakaźności wydzielin poza organizmem człowieka wynosi 2-8 godzin.

 • W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z lekarzem lub epidemiologiem, zalecić noszenie maseczek ochronnych na nos i usta na terenie szkoły i w drodze do niej.

Co może zrobić uczeń i jego rodzice, aby zredukować prawdopodobieństwo szerzenia się zakażeń w szkole?

 • Pozostać w domu w razie choroby. Jeżeli objawy odpowiadają wymienionym wyżej objawom grypy, należy pozostać w domu 7 dni od wystąpienia objawów lub 1 dzień po ustąpieniu objawów, jeżeli objawy trwają 7 dni lub dłużej.

 • W czasie kaszlu lub czyszczenia nosa zakrywać nos i usta chusteczką jednorazową, którą po jednorazowym użyciu należy wyrzucić, a ręce umyć starannie wodą z mydłem.

 • W rozmowie unikać bliskich kontaktów twarzą w twarz. W tym szczególnym przypadku uzasadnione jest rozmawianie z głową odwróconą od rozmówcy.

 • Unikać dotykania palcami ust, nosa i powiek oczu.

 • Poza szkołą unikać przebywania w pomieszczeniach z kilkoma osobami na raz, a szczególnie masowych zgromadzeń i sportów kontaktowych.

 • Przestrzegać zasad higienicznych wynikających z instrukcji uzyskanych w szkole również w domu i we wszystkich sytuacjach pozaszkolnych.

Postępowanie z uczniami narażonymi w szkole na kontakt z potwierdzonym przypadkiem nowej grypy A/H1N1

Jak postępować w przypadku, gdy do szkoły przyjdzie uczeń z objawami grypy, jeżeli nowa grypa szerzy się w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła?

 • O sytuacji należy niezwłocznie powiadomić rodziców chorego ucznia.

 • Należy ucznia umieścić w pomieszczeniu, gdzie nie przebywają inni ludzie. W przypadku objawów o niewielkim nasileniu powiadomić rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, a w przypadku ciężkiego zachorowania odesłać ucznia transportem sanitarnym do szpitala zakaźnego lub innego, wyznaczonego do leczenia grypy, w porozumieniu z rodzicami/opiekunami dziecka.

 • Jeśli uczeń z objawami grypy ma powód wejścia do pomieszczenia z innymi ludźmi, winien zakryć nos i usta chusteczką jednorazową lub płatkiem ligniny, albo, jeżeli jest taka możliwość, założyć maseczkę ochronną na nos i usta.

Co należy zrobić dla uczniów, którzy mieli kontakt ze osobą, u której potwierdzono, lub podejrzewano zakażenie wirusem nowej grypy A/H1N1?

 • Należy poinformować rodziców o tym kontakcie i możliwości zakażenia.

 • Zalecić im codzienne pomiary temperatury i obserwację, czy nie występują u ucznia objawy grypy w ciągu 7 dni od kontaktu

 • Zalecić im nie posyłanie ucznia do szkoły i zgłoszenie się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów grypowych w ciągu 7 dni od kontaktu

Materiały do pobrania:

Źródło: http://www.men.gov.pl/Źródło obrazka: http://www.papiohead.com/

Bezpieczeństwo dotyczy nie tylko bytu każdej rodziny, każdego człowieka, jest ono wartością najwyższą. Jest ono potrzebą ludzką stojącą bardzo wysoko w hierarchii ważności, a podstawowym zadaniem każdego z nas powinno być więc najpierw stworzenie, a następnie stałe doskonalenie systemu bezpieczeństwa.
W tym systemie, zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom powinno być priorytetem w działalności nauczycieli.

Zarówno rodzice, jak i nauczyciele, musimy wpoić dzieciom umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją, musimy nauczyć ich zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Musimy wyjść naprzeciw problemom związanym z bezpieczeństwem dzieci i poprzez różne formy realizacji, podnieść poziom ich świadomości dotyczącej zagrożeń oraz sposobów praktycznego im przeciwdziałania.

kfp


UWAGA!!!

Rozpoczynają się wakacje,

a Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

apeluje o roztropność!

Na swojej stronie zamieścili informację dotyczącą

HANDLU LUDŹMI

Informują, iż w okresie wakacyjnym, kiedy to nasilają się wyjazdy, m.in. w poszukiwaniu pracy za granicami kraju, nasila się rownież niebezpieczeństwo HANDLU LUDŹMI.

W związku z powyższym przedstawili podstawowe informacje na temat zagrożeń, zwiazanych z handlem ludźmi oraz sposobem ich zapobiegania.

POLECAMY TEN TEMAT, więcej czytaj TUTAJ>>

kfp


"PILNUJ DRINKA"

Nie mydlmy sobie oczu, dziś do dyskoteki wpuszczani są już nawet nastolatkowie, to bulwersujące, ale prawdziwe.

Nie raz zdarza się, że córka/syn pod pretekstem spędzenia nocy u znajomych, spędza tę noc poza domem, i to na impezie w klubie.

Nie są oni świadomi co może im tam grozić.

Coraz częściej w polskich klubach i dyskotekach pojawiają się substancje stosowane w celach przestępczych, potocznie zwane "pigułkami gwałtu i rozboju".

Stosuje się je do oszołomienia z góry upatrzonej osoby w celu dokonania zgwałcenia, kradzieży, podstępnego uzyskania nr PIN karty bankomatowej czy numeru konta bankowego, wymieniać można tu jeszcze wiele innych przykładów.

Zanim puścisz swoje dziecko gdziekolwiek, zastanów się najpierw nad jego bezpieczeństwem i przeczytaj komunikat, jaki na swojej stronie zamieściła Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach.

CZYTAJ TUTAJ>>

kfp


"Rola i zadania Policji"

>> pobierz prezntację POWERPOINT >>

kfp


Dlaczego jestem ofiarą?

Każdy z nas może być ofiarą przemocy. Szczególnie łatwo można skrzywdzić dziecko. Są jednak sposoby, aby je przed tym ustrzec.

Musisz wiedzieć, że...

 • Napastnik, złodziej czy gwałciciel zaatakuje właśnie Ciebie, jeśli zobaczy w Tobie łatwą ofiarę. Wpływ na tę ocenę ma kilka czynników.

 • Twój sposób bycia, poruszania się, zachowanie, czujność, a także wygląd zewnętrzny.

 • Napastnik będzie starał się wybierać osoby słabe - fizycznie, a zwłaszcza psychicznie.Taki dobór ofiary gwarantuje mu większą szansę powodzenia.

 • Jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, stanowisz idealny cel napaści. Jeśli nie zachowujesz czujności, dajesz szansę przeciwnikowi na zaskoczenie Cię.

 • Choroba, przemęczenie, osobiste problemy i niepowodzenia powodują, że odcinasz się od otoczenia. Masz skurczoną postawę i wzrok skierowany w ziemię. To znak, że jesteś łatwą ofiarą.

 • Twoja czujność będzie przez napastnika zauważona. Osoba, która obserwuje otoczenie, wygląda na pewną siebie, a tym kryterium najczęściej kierują się napastnicy przy wyborze ofiary.

 • Po odebraniu takiego przekazu z reguły poszukają sobie innej okazji.

 • "Słabość budzi agresję" i nie chodzi tu o fizyczną siłę człowieka, ale o sposób poruszania się, mowę, gestykulację.

 • Twoje zachowanie, gdy mijasz grupę "twardzieli" lub zbliżasz się do niej, ma ogromny wpływ na to, czy wywołasz agresywne zachowania.

 • "Pewność siebie budzi szacunek" - ma to istotne znaczenie już po rozpoczęciu konfliktu.

 • Musi być jednak stosowana jednocześnie rozważnie i spontanicznie, zgodnie z dobrze wyćwiczonym scenariuszem.

 • Jeśli jesteś szykanowany, ktoś napadł Cię lub okradł, pamiętaj - to nie Twoja wina!

 • Nie bój się prosić o pomoc!

 • Nie bój się mówić!

 • Nie bądź obojętny, kiedy innym dzieje się krzywda. Ty też możesz kiedyś potrzebować pomocy...DRODZY UCZNIOWIE!

W każdej szkole dochodzi do przemocy, jednak nie wszyscy wiemy, jakie zachowania należy uważać za przemoc. Przemoc to nie tylko uderzanie, szczypanie, bicie, czy popychanie.

Pamiętaj, że jesteś ofiarą przemocy także wtedy gdy:

- jesteś przezywany
- ktoś opowiada innym nieprawdziwe historie na Twój temat
- jesteś ośmieszany przez swoich kolegów i koleżanki
- ktoś niszczy lub zabiera Twoje rzeczy
- ktoś kradnie Twoje pieniądze
- w Internecie publikowane są obraźliwe informacje o Tobie
- dostajesz obraźliwe sms-y lub telefony
- nie chcesz iść do szkoły, bo boisz się spotkać swoich prześladowców

Sprawcy najczęściej dobrze wiedzą, w jaki sposób mogą Cię zranić. Gdy chcą Ci sprawić przykrość, złośliwie komentują:

- Twój wygląd: wagę, kolor włosów, sposób ubierania
- to, że dobrze się uczysz
- to, że uczysz się gorzej
- to, że nie masz pieniędzy
- Twoją popularność w szkole
- jeśli masz inną religię
- nosisz okulary lub aparat słuchowy
- masz wadę wymowy lub dysleksję

Pamiętaj - niezależnie od tego, czego dotyczy prześladowanie i dokuczanie, to nie Twoja wina.

Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec innych osób.

Co możesz zrobić?

- Jeśli jesteś prześladowany, koniecznie powiedz o tym komuś. Możesz powiedzieć przyjacielowi, nauczycielowi albo rodzicom.

- Pamiętaj, że prześladowanie samo się nie skończy, jeśli nikomu o tym nie powiesz.

- Nie jest to łatwe. Możesz się wstydzić lub obawiać, że zmartwisz tym rodziców lub sprawisz im kłopot. Jeśli nie chcesz sam opowiedzieć o problemie poproś np. kolegę, koleżankę, rodzeństwo, babcię lub dziadka, aby pomogli Ci o wszystkim opowiedzieć rodzicom.

- Jeśli zamiast mówić o problemie wolisz o tym napisać - przygotuj list do rodziców i opisz jak się czujesz.

- Pamiętaj, że w szkole zawsze jest Twój wychowawca lub inny nauczyciel, który powinien wiedzieć, jeśli dzieje się coś złego.

- Spróbuj znaleźć taki moment, kiedy będziesz mógł powiedzieć mu o tym tak, aby nikt nie zorientował się.

- Możesz np. zostać po lekcji prosząc o wyjaśnienie jakiegoś tematu. Jeśli masz większe zaufanie do innego nauczyciela lub pracownika szkoły (pedagog lub psycholog szkolny, pielęgniarka) - porozmawiaj z wybraną przez Ciebie osobą.

- Masz do tego prawo, aby poczuć się bezpiecznie.

- Możesz wybrać także inną dorosłą osobę, której ufasz np. lekarza. Osoba taka powinna znaleźć odpowiedni sposób, aby skontaktować się ze szkołą i Twoimi rodzicami, by ci pomóc.

Jak sobie radzić z prześladowaniem?

Sprawcy przemocy najczęściej działają bez świadków i dlatego potrafią przez dłuższy czas unikać konsekwencji.

- Podczas przerw staraj się przebywać w bezpiecznych miejscach w szkole, gdzie jest wiele innych osób. Sprawcy nie lubią świadków.

- Jeśli pobiją Cię w szkole, natychmiast powiedz o tym nauczycielowi. Powiedz też rodzicom.

- Nie staraj się im oddawać - możesz zostać pobity lub wpaść w kłopoty. Bicie to napaść.

- W trudnej sytuacji zawsze proś o pomoc i wsparcie; nie obawiaj się wołać o pomoc do postronnych osób, mówiąc np. "oni mi grożą".

- Jeśli spotkasz osoby, które prześladują Cię, staraj się przede wszystkim spokojnie opuścić to miejsce tak szybko, jak to jest możliwe.

- W kontakcie ze sprawcami przemocy staraj się zachowywać pewnie i spokojnie, patrz im w oczy, bądź wyprostowany, unikaj gestów lub min, które mogłyby ich sprowokować.

- Gdy ktoś zachowuje się wobec Ciebie w sposób, jakiego sobie nie życzysz, powiedz mu o tym jasno i wprost np. "Nie lubię, gdy to robisz. Chciałbym żebyś przestał".

- Próbuj opierać się, gdy Ci grożą lub namawiają do czegoś, czego nie chcesz zrobić. Stosuj w tym celu technikę "zdartej płyty", powtarzając przez cały czas jedno zdanie np. "Nie, nie zrobię tego".

- Gdy Ci dokuczają lub przezywają Cię, możesz reagować na to za pomocą jakiegoś zdania, które ma pokazać, że to Cię nie dotyka w sposób, w jaki by chcieli np. "tak? no to co" lub " możesz tak uważać" czy " to możliwe".

DROGI RODZICU!

Gdy dowiadujesz się, że Twoje dziecko jest prześladowane w szkole, przeżywasz szok i nie wiesz, co z tym faktem zrobić. Jest Ci trudno w to uwierzyć. Wydaje Ci się, że to Twoja wina i czujesz złość. Pamiętaj jednak, że Twoje dziecko przeżywa to samo i to Ty musisz mu pomóc.

Niektóre dzieci ukrywają swój problem. To nie oznacza, że nie mają do Ciebie zaufania - być może nie chcą Cię zmartwić, albo wstydzą się, że nie potrafią sobie same poradzić i wina tkwi w nich samych. Takie dziecko najczęściej nie lubi szkoły. Rano przed wyjściem skarży się na bóle głowy, gardła, brzucha, na gorączkę. Jeśli zauważysz takie objawy u swojego dziecka, zastanów się, czy powodem nie jest prześladowanie w szkole. Jest wiele sygnałów, które świadczą o tym, że Twoje dziecko może być ofiarą przemocy szkolnej.

Obserwuj zachowania dziecka i zawsze reaguj, gdy Twoje dziecko:

- nie chce wychodzić z domu albo wychodzi bardzo późno lub bardzo wcześnie

- wraca ze szkoły później, okrężną drogą

- wraca po lekcjach ze zranieniami i siniakami

- ma podarte ubranie

- znajdujesz zniszczone podręczniki i przybory szkolne

- prosi Cię o ponowne kupienie "zgubionych" (zabranych lub ukradzionych) przedmiotów

- często "gubi" pieniądze i prosi o drobne na "składkę"

- nie chce brać do szkoły drugiego śniadania albo bierze dużo więcej niż zwykle

- prosi o "załatwienie" zwolnienia z WF

- kłóci się ze swoimi przyjaciółmi

- jest ciche, izoluje się

- jest agresywne w stosunku do innych domowników, np. rodzeństwa

- ma gorsze wyniki w nauce

- opuszcza pojedyncze lekcje lub wagaruje

- ma problem ze snem lub senne koszmary, płacze w nocy

Jeśli zauważysz u dziecka wyżej wymienione zachowania, porozmawiaj z nim.

Zadaj kilka prostych pytań:

- Co robiło dzisiaj w szkole?

- Co robiło podczas długiej przerwy?

- Czy robiło coś, co mu się szczególnie podobało?

- Czy robiło coś, co mu się nie podobało?

- Czy jest jakaś lekcja, której nie lubi?

- Czy jest ktoś w szkole, kogo nie lubi i dlaczego?

- Czy czeka, aby iść jutro do szkoły?

Co robić?

Najgorsze co możesz zrobić, to zareagować zbyt ostro. Mimo odczuwanej złości staraj się nie zachować agresywnie, nie rozwiązuj sprawy sam np. wymierzając karę sprawcy. Postaraj się nie obwiniać szkoły i nauczycieli. Pamiętaj, że jeśli nie wiedziałeś o prześladowaniu swojego dziecka, szkoła może również nie zdawać sobie z tego sprawy. Poinformuj wychowawcę - to on powinien pokierować dalej sprawą. Możesz także zwrócić się do pedagoga szkolnego.

Jeśli w szkole poinformowano Cię wcześniej, jakie są zasady współpracy z rodzicami w podobnych sytuacjach, postępuj zgodnie z nimi.

Wobec swojego dziecka staraj się zachować tak, aby mu pomóc.

Nie obwiniaj go, niezależnie od tego, jak radziło sobie z prześladowaniem.

Nie miej do niego pretensji, jeśli nie powiedziało Ci, że jest ofiarą przemocy.

Zachęć, aby opowiedziało Ci o wszystkim - pomoże mu to poradzić sobie z napięciem i odreagować trudne emocje.

Zapewnij, że zrobisz wszystko, aby mu pomóc i nie dopuścisz do podobnych sytuacji w przyszłości.

kfp


10 ZASAD PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Możemy wspólnie skutecznie przeciwstawiać się agresji, jeżeli wiemy jak postępować, jakich słów używać i jakich zachowań unikać w kontaktach z uczniami, którzy dopuścili się zachowań agresywnych.

 • Reagowanie na najmniejszy przejaw agresji - nie wolno traktować zachowań agresywnych jako "normalne w tym wieku", "chłopcy tak się zachowują", "ojej, ale z tego Tomka oferma"...

 • Osobiste, fizyczne potwierdzanie głoszonych prawd - należy dbać o to, by nie być postrzeganym jako osoba, która tylko mówi, ale jako osoba, która wierzy w to co mówi i co najważniejsza pilnuje, by tak się działo. "Koniec bijatyki", "Nie chcę więcej tego słyszeć"

 • Bezwzględnie rozdzielamy strony - najlepiej nie tylko fizycznie, ale również zakazujemy bezpośredniego kontaktu werbalnego.

 • Natychmiast określamy granice - nie możemy w żadnym wypadku dopuścić do tego, by któraś ze stron próbowała nam grozić. To my jesteśmy od tego, żeby ustalać reguły i mamy prawo je egzekwować.

 • Przekazujemy jednoznaczną ocenę stwierdzonych faktów - "Postąpiłeś źle. Zabraniam ci tak postępować. Tu się tak nie robi". W żadnym wypadku nie możemy jednak komentować ani tym bardziej moralizować.

 • Musimy zgromadzić jak najwięcej obiektywnych faktów - określić przyczynę, bezpośredni powód, potencjalnych sprzymierzeńców. To nie jest łatwe, należy przede wszystkim unikać osobistego zaangażowania, zawierzenia pierwszemu wrażeniu i skłonności do subiektywnej oceny.

 • Nie możemy pozwolić uciec żadnej ze stron - "Wróć! Najpierw powiedzcie o co wam poszło, a dopiero potem pójdziecie".

 • Należy poważnie traktować wszelkie przejawy agresji - "Widzę, że biliście się naprawdę", "Popatrz jak on się boi", "Ta rana jest prawdziwa". W żadnym wypadku nie można bagatelizować. Ważne, żeby podkreślać, że strona skrzywdzona jest człowiekiem i ma takie same prawa jak inni.

 • Należy wyciągać konsekwencje - reakcja na zło nie może być tylko czczą pogróżką, muszą za nią iść konkretne cele, najlepiej zorientowane na zadośćuczynienie skrzywdzonemu.

 • Należy pilnie obserwować strony po ustąpieniu agresji. Trzeba być w bezpośrednim kontakcie z osobami zdarzenia tak długo, aż stwierdzimy, że wszyscy pojęli co się stało. Należy zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do kolejnych starć.

kfp


Czynniki ryzyka wystąpienia przemocy w szkole

Można wymienić następujące grupy czynników ryzyka eskalacji przemocy w szkole i w domu:

 1. Niewłaściwy system norm m.in.:

 2. - sprzeczność koncepcji wychowania i postępowania
  - normy preferujące użycie siły
  - nieprzestrzeganie norm przez osoby znaczące

 3. Brak reakcji na zachowania agresywne m.in.:

 4. - brak reakcji na drobne wykroczenia typu wagary, spóźnienia, graffiti, nieposłuszeństwo
  - brak reakcji ze strony nauczycieli na zachowania agresywne uczniów, bagatelizowanie ich
  - konflikty, które długo pozostają nierozwiązane, brak skutecznej mediacji
  - bierność świadków

 5. Czynniki związane z organizacją nauczania m. in.:

 6. - nuda, brak zagospodarowania czasu
  - ograniczenie przestrzeni, zagęszczenie, hałas
  - brak możliwości relaksu i odprężenia (dla uczniów i nauczycieli)
  - mała ilość zajęć pozalekcyjnych zajęć pozalekcyjnych.

 7. Czynniki związane z relacjami uczeń - nauczyciel - rodzic m. in.:

  - brak autentycznego kontaktu i dialogu miedzy uczniami, nauczycielami i rodzicami
  - wysoki poziom frustracji wśród nauczycieli

kfp
kontrola i ochrona rodzicielska


Valid XHTML 1.0 Transitional